Terapeutiske samtaleforløb i konsultation vs onlinesamtaleforløb

Mange mennesker har sikkert en forestilling om, hvad det vil sige, at gå i psykoterapi. Nogle har selv en erfaring med det og andre har fået det fortalt eller måske set film hvor en terapeutisk session bliver skildret. Nogle af disse skildringer kan virke lidt karikeret, hvor to mennesker sidder og samtaler om den enes problemstillinger. Dog er der noget rigtigt i skildringen. I en terapeutisk samtale session, sidder vi sammen og samtaler om de følelser, tanker og problemstillinger klienten kommer med. I min konsultation, sidder vi oftest klienten og mig sammen og samtaler. Ind imellem går vi en tur, hvor samtalen så kan udfolde sig på en anden måde. Det er nogle gange rart for klienten lige at skifte perspektiv med en gåtur, når samtalen bliver for tung. Dog er det meget individuelt og udgangspunktet er altid, hvad der virker bedst for den enkelte.

Hvorfor samtaleforløb?

Uanset om det er online eller fysisk i min konsultation, arbejder jeg primært med samtaleforløb. Grunden til, at de fleste, der kommer hos mig går i et forløb er, at et forløb giver mulighed for en større fordybelse og intensitet for den enkelte end en terapitime hist og her. Tilbagemeldingerne fra dem, der har været i forløb hos mig er altid positive og de fortæller, at et terapeutisk og veltilrettelagt forløb udfra deres livssituation, har givet dem en større viden om sig selv og flere handlemuligheder, som de også kan bruge fremadrettet efter endt terapiforløb. Psykoterapi hos mig er ikke quick fixes men et veltilrettelagt og grundigt forløb, der støtter min klients/klienters udviklingsproces fra det der er svært til dybere forståelse og dermed også en større sandsynlighed for, at den nye viden omkring sig selv, kan bruges i mange andre aspekter i livet fremadrettet.

Selvom man føler sig “healet” betyder det ikke, at det smertefulde ikke er sket.

I mangel af bedre ord, bruger jeg begrebet “healet”. Her betyder det, når klienten føler, at han eller hun kan rumme sine fortællinger og smerten er til at håndtere og bære. De følelsesmæssige smerter mennesker kan have med, kan være meget forskellige. Det kan være lige fra sorg over en mistet elsket til massiv omsorgssvigt og tilknytningsudfordringer. De livsfortællinger et menneske har med bærer både smerten og “healingen” i sig. Des mere, der bliver spurgt ind til forskellige aspekter af fortællingen og de problematikker, der ligger i den, des mere findes der også ind til fortællingerne om, hvornår klienten gjorde “noget andet” end det forventelige fra både andres og egen side. Med et undersøgende og respektfyldt blik, går vi på opdagelse i klientens levede liv og bevidstgør mange fortællinger i hans eller hendes liv. Deri ligger der et nuanceret billede på hans eller hendes egenforståelse, som kan arbejdes ind i livet og give mulighed for nye veje at gå, gen/udvikle færdigheder, bevidstgøre drømme og intentioner, som er vigtige for netop det/de menneske/r, der er i terapi hos mig.

Fordele ved et onlineforløb

Vi kommer ikke udenom, at onlinekurser, onlineundervisning, onlineterapi osv., er kommet for at blive. Det er en tilgængelig måde at modtage læring på og blive klogere på sig selv. I Balance Your Life, møder jeg både mennesker, der er glade for onlineforløb og andre, der ikke vil i sådan et forløb men har det bedst med et mere “klassisk” samtaleforløb. Begge indstillinger er lige gode og det er jo individuelt, hvad der virker bedst for os mennesker.

Fordelen ved et onlineforløb er, at det kan tilrettelægges på en sådan måde at klienten kan blive i sine egne vante omgivelser. Det kræver en internetadgang og en computer eller smartphone. Vi aftaler på forhånd om det skal være Zoom eller FaceTime. Jeg bruger primært Zoom og inviterer mine klienter på aftalt tid til Zoom-konsultation fra gang til gang. Zoom er rimelig nemt tilgængelig for begge parter. Desuden kan der deltage flere på Zoom på een gang, hvis det er aktuelt.

Jeg har haft klienter gennem Zoom, der bor langt væk fra min fysiske konsultation. Det kan også være, man er mest tryg ved at være i egne og hjemlige omgivelser. Andre kan have nogle fysiske udfordringer, som f.eks. at være gangbesværede samt mange andre årsager til, at et online samtaleforløb passer dem bedst.

I onlinesamtaleforløbet kommer klienten gennem det samme tilrettelagte forløb, som passer til ham eller hende, som hvis vi sad sammen. Dog er der selvfølgelige nogle forskelle. Der er en skærm imellem ham/hende og mig. Den nærhed og omsorg der gives, er fuldstændig som i et almindeligt forløb men skal her gennem en skærm istedet for, vi sidder sammen. Vi kan ikke lige gå en tur og skifte perspektiv på den måde. Men når de præmisser er gensidigt accepteret, så har dem, der har været i et onlineforløb hos mig, været meget glade for den proces og udvikling, de har været igennem.

Som i et almindeligt terapeutisk forløb, hvor vi sidder sammen, har jeg også i onlineforløbene tavshedspligt. Jeg sidder desuden i et uforstyrret rum og fortæller altid mine klienter, hvad det er for et rum, jeg sidder i og at der ikke er andre tilstede end mig. I både online og almindelige forløb, er det vigtigt at klienten har tillid til mig som psykoterapeut. Nogle gange, kan der komme lidt lyde ude fra gangen. Så fortæller jeg, hvad der sker. Døren til samtalerummet er altid lukket men det kan være en af mine hunde, der klør sig, drikker vand eller andet. På den måde får min klient altid sat ord på det, der måske kan give en utryghed, fordi man foran en skærm ikke kan se, hvad der ellers sker i den andens omgivelser.

Fordele ved et “klassisk” samtaleforløb

Når vi sidder i det samme rum, opstår det en anden intensitet og det er nemmere at fornemme de stemninger, der er tilstede i rummet. Der er ikke en skærm imellem os og derfor er det nemmere at aflæse kropssproget sammen med det sagte sprog. Mine klienter bliver altid tilbudt en kop te eller kaffe, når de møder ind hos mig. Rummet er hyggeligt og indbyder til tryghed og fordybelse.

I et samtaleforløb i Balance Your Life sørger jeg for, at klienten har adgang til alt, hvad han eller hun har brug for under hver session. Min klient får udleveret en dagbog, vi arbejder med fra gang til gang. Han eller hun får den med hjem efter hver endt session. Desuden er der mulighed for lige at snuppe en kleenex, hvis samtalen kommer et sted hen, hvor man kan blive berørt eller ked af det. Nogle gange, har jeg haft klienter, der gerne vil bevæge sig, hvorfor vi aftaler fra gang til gang om vi skal tage samtalen på en gåtur i skoven den efterfølgende gang.

Der er mange fordele ved et “klassisk” samtaleforløb. Klienten kan også bedre orientere sig i rummet hos mig end hvis det foregår over Zoom. Den ene eller anden form er lige rigtig og det er helt op til den enkelte person, hvad han eller hun foretrækker. Min intention er altid at give min klient al min nærvær, interesse og ekspertise, når de er i terapi hos mig. Det er mine allerfineste opgave at være lyttende og gennem processen støtte min klient i at finde mening, værdi og ny læring omkring sig selv, som han eller hun også kan bruge videre frem efter endt terapiforløb.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top