Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder medmindre andet er aftalt skriftligt ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Psykoterapeut Rikke Kragh og Rikke Lützen Schellbach-Kragh. 

Alle psykoterapeutiske ydelser, forløb, workshops, onlinekurser mv., udgår fra 
Psykoterapeut Rikke Kragh 
Rud. Petersensvej 11, 
9310 Vodskov 
CVR nr. 34828059 

Mail: rikke@rikkekragh.dk 

Fortrolighed:

Psykoterapeut Rikke Kragh, behandler alle dine informationer, oplysninger og materialer, som må komme Psykoterapeut Rikke Kragh i besiddelse i forbindelse med udførelsen af psykoterapeutiske samtaler, rådgivning og forløb fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Psykoterapeut Rikke Kragh deler og videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Psykoterapeut Rikke Kragh, har tavshedspligt udfra gældende regler om tavshedspligt og efterlever reglerne nøje. 

Priser: 

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms

Betalingsbetingelserne er for alle forløb, foredrag, onlinekurser, betalingswebinarer samt andre ydelser:

Betalingen skal ske ved aftalens indgåelse, -medmindre andet aftales. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. 

Tilmeldingen til psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutiske onlineforløb, samtaler, onlinekurser mv. er bindende.  Alle forløb kan betales i to rater mod et gebyr. 1. rate skal betales inden forløbets opstart og anden rate inden forløbets ophør. 

Hvis et helt forløb eller en session bliver aflyst af f.eks. sygdom eller lign. fra Psykoterapeut Rikke Kragh, tilstræbes det at finde nye datoer at afholde samtalen eller forløbet. Kan dette ikke lade sig gøre, tilbagebetales beløbet til køber. 

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Psykoterapeut Rikke Kragh ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Psykoterapeut Rikke Kragh kontrol, og som Psykoterapeut Rikke Kragh ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, pandemier, hærværk og arbejdsstridigheder.

Alle onlineforløb, der fra start af, var fastsatte kan ved force majeure fortsætte som vanligt. 

Klienten er selv ansvarlig for adgang til internet og telefon. Klienten er ansvarlig for, at melde afbud mindst 24 timer før aftalt session. Såfremt der ikke kan findes en erstatningsdato i f.eks. et forløb, hvis klienten bliver forhindret, erstattes denne ikke. Der tilstræbes at finde en erstatningsdato men pga. bookede kalender, er det ikke en garanti. 

Hvis psykoterapeut Rikke L. Schellbach-Kragh må aflyse ved. f.eks. akut opstået sygdom eller barns sygdom, skal aflyst modul eller session erstattes med anden dato. 

Fortrydelsesret:

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Psykoterapeut Rikke Kragh.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at PsykoterapeutRikke Kragh vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give PsykoterapeutRikke Kragh meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved rikke@rikkekragh.dk, og/eller tlf: 31158099. I din meddelelse skal du gøre Psykoterapeut Rikke Kragh tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Psykoterapeut Rikke Kragh vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Det vil sige at hvis du fortryder dit køb af et terapiforløb men modtager enkelte terapisessioner – faktureres du for alle de terapisessioner du har modtaget.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af tjeneste uden samtidig at give Psykoterapeut Rikke Kragh tydelig meddelelse om dette. Dette gøres til mail: rikke@rikkekragh.dk

Beløbet refunderes til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Psykoterapeut Rikke Kragh har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Psykoterapeut Rikke Kragh gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Klientens ansvar:

Det er klientens ansvar, at indgå i forløbet og tilstræbe at få så meget ud af det på egne vegne som muligt. 

Klienten skal melde afbud 24 timer før en aftale. Klienten vil ikke få betalingen refunderet ved afbud men kan, hvis rettidigt afmeldt få mulighed for, at der kan findes en erstatningstime. Dette er dog udfra forudsætningerne om booket kalender og mulighed for at finde tiden fra psykoterapeuten Rikke Lützen Schellbach-Kraghs side af. 

Det er klientens ansvar, at indgå i et samarbejde med henblik på egen udvikling og udvikling af mentale redskaber til videre brug ud i livet. 

Der forventes en ordentlig tone og en respektfuld dialog. Det er ok, at emnerne kan være følelsesmæssige svære og “tunge” at tale om for klienten. Der må gerne vises følelser i samtalerne og i udviklingsforløbet. 

Såfremt en frustration udmønter sig i trusler mod Rikke Lützen Schellbach-Kraghs person eller dennes familie stoppes forløbet uden at pengene tilbagebetales samt alle former for trusler mod Rikke Lützen Schellbach-Kragh og dennes familie vil blive politianmeldt.

Uanstændig adfærd og tilbud om seksuelle ydelser el.lign, vil ligeledes medføre stop af forløbet og bortvisning af Psykoterapeut Rikke Kraghs virksomhed. 

Klienten skal desuden respektere Rikke Lützen Schellbach-Kraghs arbejds -og privatliv og må derfor ikke kontakte hende telefonisk uden anden aftale udenfor arbejdstiden 8-16. Klienten kan ikke forvente, der svares på telefonopkald i arbejdstiden, da der er andre forløb og arbejdsopgaver igang. Psykoterapeut Rikke Kragh, anbefaler altid at klienten kan stille sin forespørgsel via mail (rikke@rikkekragh.dk), da de vil blive besvaret løbende. Telefonopkald besvare ikke nødvendigvis med en opringning medmindre andet er aftalt men altid med en mail. 

Psykoterapeut Rikke Kragh arbejder med, at skabe værdi og udvikling for klienten. Det er vigtigt at klienten kan føle sig tryg i sit forløb eller andet møde med Rikke L. Schellbach-Kragh, hvorfor en saglig og respektfuld relation altid skal opretholdes. Psykoterapeut Rikke Kragh og Rikke Lützen Schellbach-Kragh, værner om en høj faglig moral og velfunderet etik, der skal gavne klienten og dennes udvikling og mentale sundhed.

Reklamationer:

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser. 

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte Psykoterapeut Rikke Kragh, hvis du oplever problemer. 

Derfor skal enhver reklamation over produkter eller tjenesteydelser, udbudt af Psykoterapeut Rikke Kragh, uden ugrundet ophold rettes skriftligt til Psykoterapeut Rikke Kragh mail: rikke@rikkekragh.dk

Rettigheder:

Psykoterapeut Rikke Kragh, har alle rettigheder til materialer, trykt og digitalt, der stilles til rådighed i relation til forløb, onlinekurser, kurser, mentorforløb, supervision, workshops mv. Samt alle rettigheder til terapihest og udstyr til denne. 

Ved køb af ydelser fra Psykoterapeut Rikke Kragh, opnår du brugsret ved skriftlige materialer og digitale materialer, der er relevante for dit forløb. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget forbrug og må ikke udleveres eller anvendes til tredjemand.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, det er købt til og herunder ikke anvendes til andet kommercielt. 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som virksomheden Psykoterapeut Rikke Kragh og Rikke Lützen Schellbach-Kragh måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, onlineforløb, onlinekurser o.a. er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere mere end 50% af det indbetalte kursusgebyr inkl. moms. Psykoterapeut Rikke Kragh og Rikke Lützen Schellbach-Kragh, skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade og tab. 

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om Rikke Lützen Schellbach-Kragh, har handlet simpelt uagtsom. 

Kunde- & Privatlivspolitik:

Psykoterapeut Rikke Kragh videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Psykoterapeut Rikke Kragh foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via Psykoterapeut Rikke Kragh’s hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Psykoterapeut Rikke Kragh har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Psykoterapeut Rikke Kragh er: Sebastian Schellbach-Kragh

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Psykoterapeut Rikke Kragh har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til rikke@rikkekragh.dk.

 
Hvilke data indsamles

Rikke Kragh anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails og nyhedsbreve, informere og komme i kontakt med dig som klient.

Automatisk indsamlede data

Rikke Kragh opsamler ingen data på din hjemmeside. Ved besøg på www.rikkekragh.dk hjemmeside indsamles oplysninger om f.eks.

  • Dato og tidspunkt for besøg
  • De sider, der besøges
  • IP-adressen på den besøgende
  • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem mm.)
  • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Rikke Kragh anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Oplysninger du selv afgiver

Rikke Kragh behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt afgiver, er:

  • Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail
  • Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
  • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger mv.
Anvendelse og opbevaring af indsamlede data
Formål med indsamling

De indsamlede data anvendes med det formål at analysere brugen af hjemmesiden, informere og komme i kontakt med klienter.

Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Rikke Kragh beholder som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør.

Videregivelse af oplysninger

Rikke Kragh videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik. Det betyder i praksis, at Rikke Kragh kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Lene Rønn anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Rikke Kragh anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

Cookies

Rikke Kragh anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites. Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere. Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://www.rikkekragh.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Rikke Kraghs hjemmeside.

Sikkerhed

Rikke Kragh beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til rikke@rikkekragh.dk.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Lene Rønn er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med os, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

http://www.datatilsynet.dk

Yderligere Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: rikke@rikkekragh.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ændringer af forretningsbetingelser:

Rikke Lützen Schellbach-Kragh har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel for virksomheden Psykoterapeut Rikke Kragh. 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne afgøres ved retten i Aalborg. 

2020 Psykoterapeut Rikke Kragh. Alle rettigheder forbeholdes. 

Psykoterapeut Rikke Kragh, 

Rud. Petersensvej 11 

9310 Vodskov 

CVR. nr. 34828059

Opdateret 19/9-2021

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top