7 gode grunde til at gå i terapi

Der kan være mange grunde til, at mennesker opsøger psykoterapeutisk hjælp og rådgivning. Vi har alle forskellige omstændigheder med i vores livsfortælling og nogle fortællinger kan være mere problemfyldte end andre. Fælles for stort set alle, når man opsøger hjælp, er, at man ønsker en forandring og anden forståelse/handlemuligheder ift. det, man er udfordret med.

Depression og mistrivsel

Ofte kan mennesker, der føler sig deprimerede og som måske har mistet noget af eller meget af livsglæden, have gavn af terapi. Det at samtale om problemstillingerne og de følelsesmæssige konsekvenser af en depression, kan være givende i sig selv. Herdover sker der ofte det i processen, vi finder ind til andre fortællinger, som du har med og som er mere ressourcefyldte. Både de problemfyldte og de mere ressourcefyldte livsfortællinger, omstændigheder og følelser bliver foldet ud, så der kan skabes plads til nye måder, du kan se på dig selv og din situation og dermed også nye handlemuligheder ift. depression og mistrivsel.

Stress

Stress og angst følges ikke altid ad men til tider gør de. Har du oplevet stress i dit liv, der har haft konsekvenser for f.eks. dit privat og arbejdsliv, kan terapi være medvirkende til at løsne op for stressen. Gennem samtaleforløbet får du en større selvindsigt og finder ind ind til de behov, værdier og intentioner, der er vigtige for, at du kan have en dagligdag med mere trivsel og balance. Samtalerne giver mulighed for, at du i samspil med mig udvikler nye færdigheder -eller genopdager gamle, der kan være gavnlige i processen og også videre frem i livet til at mestre svære livssituationer som f.eks. stress

Angst

Alle kan blive ramt af angst og for nogle, kan angsten blive en udfordring, der følger en. Oplever du, at angsten spænder ben for dig og for de livsvalg, du ønsker at tage for dig selv. Så kan et terapeutisk forløb være en mulighed for at få løsnet op for angsten og få foldet historien ud om den. Sammen arbejder vi med, hvad det er angsten gør og vil dig. Samtidig med at vi arbejder med de områder, hvor du har haft kontrol med den og hvad det egentligt var, du der kunne. -Også selvom det er en lille ubetydelig handling, så kan den blive vigtig i sådan et forløb. Formålet er, at du kommer tættere på egne værdier og færdigheder samtidig med, at vi arbejder med at få bevidstgjort de processer, du har udviklet for at håndtere angsten. Vi arbejder endvidere med at undersøge, om angsten måske kan have en mening og udvikling af, hvordan du ønsker at håndtere den. Samtidig arbejder vi med, hvordan den kan reduceres eller måske helt forsvinde.

Eksempler på forskellige former for angst: Social angst, generaliseret angst, angst for katestrofer, bestemte former for dyr, højder mv. Herudover findes der andre former for angst. Fælles er, at angsten forhindrer personen i at gøre bestemte ting og kan komme tsk udtryk både fysisk og psykisk. En følelse, der ofte er forbundet med ubehag og nogle gange en angst for angsten.

Traumer

Traumer kan komme til udtryk på forskellige måder og det kan være forskellige hændelser, der fremprovokerer traumer. Der findes både store og små traumer og der er ikke en endegyldig facitliste på, hvordan mennesker håndtere traumer.

Man kan f.eks. få traumer ved: Ulykker, overgreb, krig, naturkatastrofer, hændelser på arbejdspladsen, hvor man føler sig udsat på sin eksistens, vold, hændelser i barndommen med vold, overgreb og misbrug, tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder. Der kan sagtens være andre situationer, der kan fremprovokere traumer.

Traumebehandling gennem samtaleterapi er nænsomt og tilrettelagt på en sådan måde, at du hele tiden kan føle dig tryg i samtalen. Vi arbejder med, at du kommer nærmere dig selv og det, som er vigtigt og værdifuldt for dig. Herudover arbejder vi både med den konkrete traumefortælling samtidig med, vi arbejder med, hvad det var du vidste, kunne og ville både før, under og efter traumet. Er der noget, du har fået blik for, som er vigtigt for dig? Vi arbejder sammen med at udvikle dine ressourcer og gen/finde færdigheder, du kan bruge fremadrettet.

Svigt i barndommen

Har man oplevet svigt i barndommen, kan barndommens oplevelser have en effekt på unge og -voksenlivet. Måske kan man have svært ved at indgå i sociale relationer, da man har erfaring med svigt og kan have svært ved at stole på andre mennesker. Det kan være, at man træffer valgt i livet, der ikke er gode for en, -eller som måske var hensigtsmæssige og nødvendige engang men ikke er det mere. Man kan måske være usikker på egne følelser og udfordret med lavt selvværd. Måske har man en tendens til hurtigt at gå i forsvar og blive opfarende. Eller modsat man lukker ned og pakker sig væk.

Der kan være mange reaktionsmønstre, der kommer til udtryk, når man har haft en besværlig opvækst. Gamle mønstre og følelsesmæssige erindringer, kan bearbejdes gennem samtaleterapi og give dig en mere ressourcefyldt måde at se dig selv og din omverden på. Vi arbejder sammen omkring det, der er vigtigt for dig og de værdier, du værner om og forstærker dem.

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være gennemgribende problemfyldt for et menneske. Lavt selvværd kan sagtens være en del af en større historie, som vi sammen folder ud. Man kan godt have et lavt selvværd og alligevel have troen på egne færdigheder, – altså selvtillid i forskellige situationer.

Det kan også være, du mangler selvtillid til forskellige opgaver som f.eks. eksamen, søge job, udvikle sociale relationer el.a. Dette er også en mulighed at arbejde med terapeutisk.

Hvis du er udfordret med andre problemstillinger som.eks. nogle af dem, der er beskrevet her i bloggen eller andet, kan det have en indvirkning på dit selvværd. I samtaleforløbet arbejder vi med de livsfortællinger, du har med og hvilken effekt, de har på dit selvværd. Vi arbejder med, at du kommer nærmere dig selv og dine værdier samt folder det ud, som du allerede kan, ved og vil. Herudover arbejder vi med, at få flere facetter på dine oplevelser og følelser, så du får udviklet nye færdigheder, -eller får genudviklet gamle, som du kan bruge til at håndtere svære situationer.

Konflikter i relationerne

Konflikter i relationen kan både være ift. parterapi, familieterapi eller f.eks. venskaber man gerne vil opretholde men som kan være blevet konfliktfyldte.

Parterapi: Når vi arbejder sammen parterapeutisk, skabes der et rum, hvor begge parter kan blive hørt og komme til orde. Jeg sørger for et rum, hvor i kan føle jer trygge og vi arbejder både med jeres fælles historie, håb, intentioner mv og ind imellem med jer hver især. Den ene bliver interviewet af mig og den anden lytter. Herefter får den anden plads til at blive hørt udfra narrative spørgsmål og den første lytter. Det er ikke sikkert i får lige meget taletid pr. gang. Men efter endt forløb, skulle i gerne begge haft nogenlunde lige meget taletid og i processen, få en bevidsthed om, hvor i er på vej hen og hvordan.

Familieterapi, kan være et område, hvor der er mange uforløste følelser og positioner personerne imellem. I familieterapi arbejder vi med de dominerende fortællinger, der er. Både i gruppen og på individniveau. Samtalerne er strukturerede og jeg styrer processen. Gennem forløbet, skabes der mere klarhed og bevidsthed omkring, hvilke familiedynamikker der er i spil. Hvordan de påvirker hver enkelt individ og at de kan opleves forskellige. Familieterapi, kan være meget givende for en forståelse af sig selv men også give en forståelse af de andre medlemmer i gruppen og hvordan i bedre kan realtere til hinanden. Samt det giver mulighed for, at i udvikler nye muligheder til, hvordan det måske er mere hensigtsmæssigt at være sammen og også hvordan man kan

Der er mange andre grunde til at gå i terapi. Kan du se dig selv i nogle af de grunde, der er beskrevet her eller har du overvejet psykoterapi af andre årsager, er du velkommen til at kontakte mig eller booke en gratis telefonisk samtale, hvor du kan høre nærmere omkring, hvad jeg kan tilbyde dig og støtte dig i din process mod mere trivsel, livsglæde og balance.

Book en tid her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top