Supervision og faglig Coaching

Samarbejde, åbenhed og faglig nysgerrighed er medvirkende til et godt arbejdsmiljø og medarbejder trivsel. 

Jeg tilbyder faglig coaching og supervison til både private virksomheder og offentlige arbejdspladser. 

Hvad kan jeg?

I supervison er der mange veje at gå. Der er ikke noget endegyldigt svar. Vi tager udgangspunkt i den situation I står i og begiver os sammen ind i Jeres arbejdsfelt, hvor vi finder nye perspektiver og muligheder for andre måder at se problematikken på. Jeg kan blandt andet hjælpe jer med 

Hvorfor investere i Supervision og Coaching?

Hvorfor IKKE investere i Supervision og faglig Coaching? Supervision er en effektiv metode til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen, især i – men ikke begrænset til – arbejdet med mennesker. Gennem supervisionen og kollegial sparring vil I kunne øge evnen til at træffe gode beslutninger og øge tilliden mellem kollegaerne. Det skaber en konstruktiv dialog i hverdagen, som samtidigt gør det muligt at undgå skadelige konflikter.

team spirit

Supervision

Supervison er en særlig måde, at arbejde nysgerrig, omsorgsfuldt og fagligt med de dynamikker og kulturelle ståsteder, der kendetegner jeres arbejdsplads. Sammen begiver vi os ind i et fagligt felt, hvor der gives plads til refleksioner, udvikling og bevidstgørelse omkring, hvor i er på vej hen og hvad der virker eller ikke virker. 

Supervision skal skabe plads til, at i som medarbejdere, kan få et trygt og tillidsskabende rum, hvor i kan udvikle og undersøge jeres faglighed, intentioner, mål og værdier.

Faglig coaching og sparring

Faglig coaching og sparring er en metode, hvor vi arbejder både med en dybere forståelse for de dynamikker, der er tilstede på Jeres arbejdsplads men også med et løsningsorienteret blik på de eventuelle udfordringer I er ramt af på Jeres arbejdsplads.

Sagssupervision

Sagssupervision ligner almindelig supervision. Her er blikket rettet mod en sag, i kan være kørt fast i som medarbejdere. Det kan f.eks. være på en døgninstitution, hvor der kan være en borger, der ikke profittere af den pædagogiske tilgang, der er tilrettelagt for personen. 

Vi arbejder med at finde nye farlige og pædagogiske veje at gå. Vi kigger på det, der virker og hvordan det kan tilpasses arbejdet med borgeren eller målgruppen. Hvem er det/de og hvilken behov, har borgeren/målgruppen? 

Vi arbejder med normer, værdier og den pædagogiske kultur i er en del af. 

Hvad virker? Er der noget, der skal finjusteres lidt og er der andre steder, der skal helt andre interventioner igang? 

Vi kan arbejde med et reflekterende team, der på en struktureret måde, kan finde nye handlemuligheder i fastlåste situationer.i

Konflikthåndtering

På arbejdspladser, kan der til tider opstå konflikter i personalegruppen. Uenigheder og forskellige synspunkter, er helt naturlige i større eller mindre grupper. 

I konflikthåndtering får parterne taletid gennem en særlig tilrettelagt session. Begge parter vil blive hørt og samtidig lytte til hverandre. 

Vi arbejder med intentioner, erfaringer, værdier og faglig respekt for hinanden. Herudover arbejder vi med kommunikation og en særlig måde at lytte og respondere på. Hensigten er ikke, at medarbejderne skal være fuldstændig enige men at der skabes plads og rum til, at alle involverede kan få refleksionsflader, hvor der er tillid til at turde komme med sine overvejelser og input. Hvordan møder vi hinanden? Hvordan kan vi tale sammen, når værdier og tilgange kan være forskellige. Passer de forskellige tilgange ind i virksomhedens værdigrundlag? Hvordan forståes værdiggrundlagene og hvordan kan de implementeres i praksis i virksomheden?

Kriseterapi til medarbejder eller medarbejdere

Til tider kan der sker ulykker, overfald, dødsfald eller andet på en arbejdsplads. Men kriseterapi kan også tilbydes til stressramte medarbejdere, der har svært ved at overskue arbejdet og de arbejdsopgaver, der følger med pågældendes stilling. 

Da jeg har mange års erfaring i krise og traumeterapi, tilbyder jeg kriseterapi for medarbejdere, der har været udsat for eller oplevet voldsomme hændelser eller som er ramt af stress. 

Vi arbejder med de historier, der er medskabende til, at personen er endt her. Hvad skete der? Ligger der noget før hændelsen. Hvad blev medarbejderen ramt på? Af intentioner, forståelse, værdier? Hvad gør det ved personen? På selvopfattelsen, fagligheden, personlige værdier mv. ? Hvilken veje, skal vi gå lidt sammen? Hvad er ønsker og håb for at blive på arbejdspladsen? Samme funktion, en anden, et andet ansvar eller noget helt andet?

Rikke Kragh

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top