Selvværd vs. Selvtillid

Nogle gange, når jeg taler med mennesker, kan jeg fornemme at begreberne selvværd og selvtillid bruges lidt i flæng. Det kan også være svært helt at adskille dem, da de på sin vis hører under den samme kategori om menneskets egen opfattelse/oplevelse af sig selv. Men der er en vis forskel og en vis sammenhæng.

Selvværd

Selvværd er en indre fornemmelse af dig selv. Er du vokset op i rammer, hvor du er blevet mødt med interesse, anderkendelse og respekt, er din selvværdsfølelse højst sandsynlig ret god. Er du derimod vokset op i rammer, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn til dig eller dine forældre/primærvoksne ikke har formået at spejle dine følelser på en kærlig og anderkendende måde, kan du have en lav selvværdsfølelse.

De færreste af os går gennem livet, uden at opleve visse situationer hvor vi ikke bliver mødt, selvom vi havde brug for kærlighed og anderkendelse. Det kan være den kærlige mor, der ikke var opmærksom på sit barns behov. Eller en far, der ikke forstod at spejle sit barn, så det følte sig afvist. Situationer, de fleste har været i og stadig med et intakt selvværd. Det lille barn, der ofte mødes af forældre, der ønsker at spejle det gennem øjenkontakt, leg, sprog og mimik udvikler ofte en indre fornemmelse at, at være ok, elsket og respekteret. Når det oftest bliver mødt på den måde, kan de fleste godt håndtere en afvisning eller en mangel på forståelse. Det kan være ubehageligt men med forældre, der får rettet opmærksomheden tilbage til barnet, er tilknytningen ikke nødvendigvis gået i stykker. På den måde, skabes der et godt fundament for selvværdet, at udvikle sig på.

De problemfyldte fortællinger, som mennesker, der kommer hos mig, kan berette om med mange afvisninger og mangel på forståelse, kan sætte sig på selvværdet og den indre følelse af sig selv, kan være smertefyldte. Gennem eksternaliserende samtaler, kan et menneske få kigget på de fortællinger, der er svære og få et mere nuanceret billede af sig selv og dermed også højne mulighederne for at styrke sit selvværd og troen på egne færdigheder.

Du kan læse om eksternaliserende samtaler her

Tegn på lavt selvværd:

 • usikkerhed
 • selvkritik
 • kritik af andre
 • er optaget af, hvordan andre ser på en
 • ensomhed
 • perfektionistisk
 • Har svært ved at sige fra overfor andre og/eller sætte tydelige grænser op for sig selv.
 • kan have udfordringer med at indgå i relation til andre

Der kan sagtens være flere eller andre tegn på lavt selvværd. Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange måder. Måske kan du genkende dig selv i nogle af ovenstående tegn. Det kan være lavt selvværd men også udtryk for andre former for udfordringer. Der er ikke nødvendigvis så entydigt.

Selvtillid

Selvtillid handler om troen på egne færdigheder. Du kan sagtens have områder, hvor din selvtillid er stærk uden du nødvendigvis har et stærk selvværd. Du kan godt have styr på forskellige færdigheder uden at have en fornemmelse af, hvem du dybest set er og din indre fornemmelse for dig selv.

Tegn på lav selvtillid

 • tror ikke på egne færdigheder
 • undgår eller er nervøs for situationer, hvor der skal performes
 • kan droppe ud af skole, uddannelse, jobs
 • kan føle præstationsangst
 • undgår/afviser andre mennesker
 • undgår at prøve/udvikle nye færdigheder
 • skammer sig over manglende evner

Ligesom med selvværdet, kan der være andre tegn, der er udtryk for lav selvtillid. Selvtilliden kan også svinge uden den nødvendigvis er problemfyldt. Vi kan alle føle os usikre, når vi er igang med ny læring og/eller færdigheder. Det er helt naturligt. Hvis et menneskes fortælling er konkludeende med, at “jeg kan heller ikke …” “Jeg du ikke til… ” “Jeg er også sådan en, der ikke kan finde ud af…” kan man gennem samtaleterapi afdække nogle af de fortællinger og sammen udforske fortællinger, der ikke er så definerende omkring f.eks. personens selvværd og/eller tillid til egne færdigheder.

Både selvværd og selvtillid er to sider af samme sag. Det handler om personens egen fornemmelse for sig selv i verdenen og relationen til andre. Både selvværdet og selvtilliden udvikles i sunde og livsbekræftende relationer til dine omgivelser. Især det lille barn, der føler sig elsket, spejlet, respekteret og rummet tør afprøve og udforske sin verden, da det ved, at det kan vende tilbage til en tryg og kærlig favn, når det får brug for det.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. 

Scroll to Top